HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 15:00 – 16:00 JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca 4 – 6
Justyna Wąsik
16:00 – 17:00
17:45 – 18:45 SZACHY gr. początkująca 7 – 17
Roman Wąsik
15:15 – 16:15 AKROBATYKA gr początkująca 4 – 6
Mateusz Dudek
16:15 – 17:45 gr. zaawansowana 7 – 12
18:00 – 20:00 TANIEC NOWOCZESNY KLAPS – GRUPA REPREZENTACYJNA  – 11+ Justyna Stasiak
13:15 – 13:45 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne Marta Kopeć
13:45 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
WTOREK 14:30 – 16:30 PLASTYKA 8 – 10
Aleksandra Zimny
16:30 – 17:30 4 – 5
17:30 – 19:30 ZAJĘCIA RZEŹBIARSKIE 7 – 12
16:00 –  17:00 TANIEC NOWOCZESNY
KLAPS GR. D
4 – 6
Patrycja Węgrzyn
17:00 – 18:30 TANIEC NOWOCZESNY
KLAPS GR. C
7 – 12 Izabella Zając
18:30 – 20:00 TANIEC NOWOCZESNY
KLAPS GR. B
7 – 12
20:00 – 21:00 AEROBIK 18+ Karolina Gorczyca
ŚRODA 14:00 – 14:30 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Justyna Biało
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 zajęcia grupowe 7 – 12
17:30 – 18:00 zajęcia indywidualne
13:00 – 13:30  NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Lidia Legowicz
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30 
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
15:45 – 16:30 RYTMIKA 4 – 5
Aleksandra Blicharczyk
16:45 – 18:15 TANIEC NOWOCZESNY KLAPS GR. B
ORAZ REPREZENTACJA (KLASYKA)
 – 7+ Patrycja Węgrzyn
18:00 – 19:30 TANIEC NOWOCZESNY
KLAPS – GRUPA REPREZENTACYJNA
(AKROBATYKA)
11+  Izabella Zając
CZWARTEK 13:00 – 13:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Lidia Legowicz
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
16:15 – 17:15 TANIEC NOWOCZESNY KLAPS GR. D 4 – 6
Patrycja Węgrzyn
17:15 – 18:15 TANIEC NOWOCZESNY KLAPS GR. C 7 – 12 Izabella Zając
18:15 – 20:15 TANIEC NOWOCZESNY KLAPS GR. B 7 – 12
20:30 – 21:30 AEROBIK 18+ Karolina Gorczyca
PIĄTEK 16:00 – 17:00 SZACHY gr. średniozaawansowana 7 – 17
Roman Wąsik
17:00 – 21:00 ROZGRYWKI SZACHOWE gr. średniozaawansowana
gr. zaawansowana
4 – 6
7 – 17
18+

 

Archiwa